StacjaPaliw

System Tankowania Pojazdów

Początek Działanie Zrzuty ekranów Kontakt


System tankowania paliwa

Kierowca swoją kartą, jeśli ma do tego uprawnienia, otwiera drzwi do pomieszczenia ze zbiornikiem paliwa, następnie zbliża ją do czytnika systemu tankowania.

System sprawdza w bazie danych uprawnienia do tankowania (dzień tygodnia, dzienny limit tankowań, data ważności karty itp.). W przypadku poprawnej weryfikacji wyświetla prośbę o zbliżenie do czytnika karty tankowanego pojazdu.

Po ponownej weryfikacji (uprawnienia samochodu do tankowania, pojemność zbiornika paliwa), system włącza silnik pompy.

Tankowanie

kończy się jeśli:

Wszystkie operacje tankowania rejestrowane są w bazie danych. Przechowywane są informacje kto, kiedy, do jakiego samochodu i ile litrów zatankował.

Dane te są wykorzystywane do rozliczania pojazdów i kierowców, rozliczania dostaw paliwa i jego rozchodu (różne stawki podatku VAT dla różnych samochodów) a także do monitorowania stanu paliwa w zbiorniku dystrybutora.

Poziom paliwa

w zbiorniku mierzony jest ultradźwiękowym miernikiem odległości.

Ze względu na malejącą wraz z odległością dokładnością, pomiar wykonywany jest po wykryciu napełnienia zbiornika. Zmierzona ilość paliwa zapisywana jest w bazie danych jako wartość początkowa, od której po odjęciu ilości paliwa zatankowanego do zbiorników samochodów wyliczana jest ilość paliwa które pozostało w zbiorniku dystrybutora.

Ilość ta służy do zapalania

sygnalizatorów stanu zbiornika

na elewacji pomieszczenia dystrybutora, (zielony - dużo, żółty - średni poziom, czerwony - mało paliwa), informowania obsługi magazynu o konieczności zorganizowania dostawy.

Wykorzystywana jest też do przerwania tankowania przy krytycznie niskim poziomie w zbiorniku (zabezpieczenie przed zassaniem powietrza przez pompę).

System współpracuje z elektronicznym przepływomierzem PIUSI K600B/3.

Podczas tankowania wysyła on impulsy w ilości 100 na litr zatankowanego paliwa, które zliczane są przez sterownik systemu. Po przeliczeniu na litry wartość ta w trakcie tankowania wyświetlana jest na wyświetlaczu systemu, może spowodować przerwanie takowania (zatankowano cały limit), a po ukończeniu tankowania jest zapisywana w bazie danych.

System wyposażony jest w wyświetlacz LCD, na którym pojawiają sie instrukcje dotyczące kolejnych kroków tankowania (zbliż kartę pracownika, zbliż kartę pojazdu), komunikaty o problemach (zły dzień tankowania, karta nieaktywna), limit ilości paliwa do zatankowania, ilość aktualnie zatankowanego paliwa).

Obsługa tankowania jest dzięki temu bardzo prosta, nie jest potrzebne szkolenie pracowników, wystarczy, ze posiadają kartę identyfikacyjną i kartę pojazdu, przez proces tankowania prowadzeni są krok po kroku za pomocą krótkich i czytelnych instrukcji.

Interfejs do zarządzania systemem (rejestracja kart, nadawanie uprawnień,

rozliczenia tankowań

...) dostępny jest przez serwer WWW, operacje te wykonywać więc można z dowolnej przeglądarki WWW, z dowolnego komputera.